+34 93 303 67 24

clinica@mydentiss.es

Av. Diagonal, 162

Barcelona

Síguenos

Política de Privacitat

L’informem que les dades personals recollides a través del web cdz.es, seran tractades pel seu titular MyDentiss Clínica Dental, com a responsable del tractament, amb domicili a Barcelona, ​​Av. Diagonal 162, per a les següents finalitats:

  • Donar resposta a les sol·licituds que ens puguin fer els usuaris a través dels mitjans de la pestanya “Contacte”.
  • Gestionar la sol·licitud de cita a través del web.

El tractament per a aquestes finalitats estarà legitimat en el seu propi interès i consentiment.
MyDentiss Clínica Dental l’informa que les seves dades no seran cedides a tercers fora de per complir amb aquesta finalitat o aquelles cessions previstes en la legislació vigent o que hagin estat prèviament consentides per vostè.

Les seves dades seran conservades durant els terminis següents:

Si és vostè pacient:

Les seves dades clíniques, filials i informes que conformin el seu historial clínic seran custodiats durant un termini de 15 anys, d’acord amb la Llei de modificació de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica.

En el cas d’informació accessòria, el termini de conservació obligatòria serà de 5 anys.

Si no és pacient:

Les seves dades seran conservades únicament per a respondre la seva petició d’informació.

A la finalització de cada període les dades seran eliminats convenientment.
Les dades, sol·licitades a través de formularis, marcats amb (*) són obligatoris i necessaris per a poder atendre la seva sol·licitud, de manera que la seva absència ens impedirà gestionar-la correctament. Així mateix vostè és responsable únic de que la informació que ens facilita sigui veraç i les seves dades es troben actualitzats, i és responsable de les conseqüències que de la manca de veracitat es derivin.

MyDentiss Clínica Dental l’informa que no emetrà diagnòstics o valoracions sanitàries a través de correu electrònic o telèfon, sent necessària l’avaluació i atenció personalitzada.

En cas que l’usuari sol·liciti cita mitjançant el formulari habilitat per a això, MyDentiss Clínica Dental l’informa que podrà utilitzar el telèfon mòbil o correu electrònic que li faciliti per enviar-recordatoris de visita. És fonamental, que per a un correcte tractament clínic l’usuari compleixi amb les sessions programades. És per aquest motiu que us recomanem que les seves dades de contacte siguin propis i no pertanyin a altres usuaris.

Tota la informació que ens faciliti serà tractada de forma confidencial, especialment les dades de salut, estant tot el personal obligat a guardar el degut secret i confidencialitat sobre el seu contingut, de conformitat amb la Llei 14/1986, general de sanitat, la normativa d’ protecció de dades de caràcter personal i la Llei d’autonomia del pacient i gestió de la història clínica autonòmica aplicable.

MyDentiss Clínica Dental l’informa que les seves dades es trobaran informatitzats en programes de gestió en els servidors en les pròpies instal·lacions, amb un estricte compliment del Reglament (UE) 679/2016 de Protecció de dades personals. No es transferiran sense el seu consentiment ni es trobaran allotjats en plataformes i mitjans de tercers països que no compleixin amb els estàndards de seguretat adequats o no siguin avalats per la Comissió Europea.

Podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades personals, així com revocar qualsevol consentiment que hagi atorgat, mitjançant escrit motivat, adjuntant còpia del DNI a clinica@mydentiss.es, indicant en l’assumpte ” protecció dades personals “oa l’adreça de la Clínica. En cas de disconformitat amb el tractament de les seves dades podrà instar una reclamació davant l’autoritat competent.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.